نظر
دوشنبه 29 شهریور 1389 ساعت 16:09

زندگی یعنی :

بخند ٬ هرچند غمگینی

ببخش ٬ هرچند که مسکینی

فراموش کن هر چند دلگیری

وقتی از غربت ایام دلم میگیرد / مرغ امید من از شدت غم میمیرد

دل به رویای خوش خاطره ها میبندم / باز هم خاطره ها دست مرا میگیرد . . .

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است ٬ ساده می افتد، ساده میشکند، ساده میمیرد،

دل من تنها سخت میگرید . . .

تک تک روزهایم را میسوزانم ، تا چشمکی شوم برای شب های بی ستاره ات . . .

برای آدم نابینا ،
شیشه و الماس فرقی نداره
پس اگه کسی قدرتو ندونست
فکر نکن تو شیشه ای, اون نابیناست.

در زندگی بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شیشه می کوبی ابر باش تا منتظرت باشن که بباری

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگ می مونه. اونی که عاشقتره همیشه خودش رو پایین نگه می داره تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!

آسمان وقف نگاهت گل من / مانده ام چشم براهت گل من / هر کجا هستی و باشی گویم / که خدا پشت و پناهت گل من

کاش می شد با تو بودن را نوشت .... تا که زیبا را کشم بر هر چه زشت ... کاش می شد روی این رنگین کمان ... می نوشتم تا ابد با من بمان

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد. ... استادشهید ، دکتر علی شریعتی

خدایا عاشقان را غم مده گر دهی 20 درصد هم تخفیف بده


ای کاش آشنائیها نبود یا به دنبالش جدائی ها نبود
یا مرا با او نمی کردی آشنا یا مرا از او نمی کردی جدا

دانى که چه ها چه ها چه ها می خواهم؟

وصل تو من بى سر و پا می خواهم

فریاد و فغان و ناله ام دانى چیست؟

یعنى که تو را تو را تو را می خواهم.

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

با مردم بی درد ندانی که چه دردیست

گلهایبهشتسایبانت

یکدستهستارهارمغانت

یکباغپر از گلهاینرگس

تقدیمبهقلبمهربانت.

اگه 1 روز 1 شاپرک

تو خونتون کشید سرک

یه خرده یاد من بیفت

نگو ولش کن به درک

آنان که ز ما دور ولی در دل و جانند

بسیار گرامی تر از آنند که دانند!

ساز گلهای دلم آهنگ توست

حس نکردی یک نفر دلتنگ توست؟

یه دل دارم کبابته

هر جا باشی به یادته

اگر چه بی خیالمی

ولی دلم خرابته

به آسمون سپردم چشم از تو بر نداره

مراقب تو باشه، سرت بلا نیاره

تا تو نخوای نتابه، دلت گرفت بباره

همیشه با تو باشه، تو رو تنها نذاره

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم

نامهایاز مناگرسویتنمیآیدنرنج

هر چهرا منمی نویسماشکپاکشمی کند

زن به زرق و برق می اندیشد / مرد به قبض برق می اندیشد

زرق و برق و قبض برق = زر ورق !

دقت کردی که قشنگترین و عزیز ترین چیزای دنیا همیشه یکین ؟

ماه یکیه … خورشید یکیه … زمین یکیه … خدا یکیه … مادر یکیه … پدر یکیه …

منم یکی هستم !